Stanoviská miestneho kontrolóra

Rok 2016

 • Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2015  link
19. zasadnutie MZ dňa 28.06.2016
Materiál č. 3
Prijaté uznesením č. 86/2016
 
 • Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017 – 2019   link
21. zasadnutie MZ dňa 06.12.2016
Materiál č. 7
Prijaté uznesením č. 163/2016
 

Rok 2015

 • Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2015 – 2017 (link)
3. zasadnutie MZ dňa 31.03.2015
Materiál č. 5
Prijaté uznesením č. 20/2015
 
 • Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2014 (link)
7. zasadnutie MZ dňa 23.06.2015
Materiál č. 4
Prijaté uznesením č. 62/2015
 
 • Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 – 2017 (link)
14. zasadnutie MZ dňa 08.12.2015
Materiál č. 7
Prijaté uznesením č. 137/2015
 

Rok 2014

 • Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2013   link

30. zasadnutie MZ dňa 24.06.2014

Materiál č. 11

Prijaté uznesením č. 83/2014

 

 • Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2015 – 2017
 

Rok 2013

 • Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2012   link

21. zasadnutie MZ dňa 25.06.2013

Materiál č. 9

Prijaté uznesením č. 99/2013

 

 • Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré mesto na roky 2014 – 2016   link

25. zasadnutie MZ dňa 10.12.2013

Materiál č. 4

Prijaté uznesením č. 171/2013

 

Rok 2012

 • Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Staré mesto za rok 2011   link

11. zasadnutie MZ dňa 22.05.2012

Materiál č. 6

Prijaté uznesením č. 62/2012

 

 • Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2013 – 2015   link

16. zasadnutie MZ dňa 11.12.2012

Materiál č. 2

Prijaté uznesením č. 128/2012

 

Rok 2011

 • Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2010   link

4. zasadnutie MZ dňa 14.06.2011

Materiál č. 2

Prijaté uznesením č. 41/2011

 

 • Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  na roky 2012 – 2014   link

7. zasadnutie MZ dňa 20.12.2011

Materiál č. 7

Prijaté uznesením č. 123/2011