Staré Mesto má ďalšie Kultúrne centrum

 

Zachranme-dedicstvo

 

Staré Mesto má ďalšie Kultúrne centrum

 

Pistoriho palác na Štefánikovej ulici je od decembra 2016 oficiálne zaradený do siete staromestských kultúrnych centier.  „Nastavili sme systém správy tak, ako sa nám osvedčilo pri ostatných kultúrnych centrách v Starom Meste. Palác sa takto stal ďalším plnohodnotným kultúrnym priestorom,“ vysvetľuje starosta Starého mesta Radoslav Števčík.  Metská časť v súčasnosti spravuje spravuje päť kultúrnych centier. Okrem Pistoriho paláca sú to centrá na Ventúrskej,  Školskej, Gaštanovej a na Františkánskom námestí.

 

Z vízie, ktorú odsúhlasila aj kultúrna komisia Starého Mesta vyplýva, že mestská časť za najdôležitejšie považuje postupné dobudovanie a sfunkčnenie priestorov, ktoré sa budú vyznačovať svojou historickou, ale i kultúrnou a umeleckou hodnotou. Palác bude slúžiť na posilnenie kultúrno - komunitného priestoru a aj  na komerčné účely, ktoré však môžu tvoriť len 20 percent aktivít. Mestská časť bude v paláci realizovať vlastnú činnosť a organizovať kultúrne podujatia výstavy, prednášky a využívať priestory na reprezentatívne účely. ,,Mojim zámerom je začať tu organizovať čo najviac podujatí pre malých i veľkých Staromešťanov a začať ho plnohodnotne využívať. Teším sa, že tento krásny priestor ožije a bude slúžiť nám všetkým,“ dodáva starosta Radoslav Števčík.

 

Palác si dal postaviť lekárnik Felix Pisztory v 90. rokoch 19. storočia. V tom čase bola ulica ešte len vznikajúca mestská trieda smerom k Uhorskej kráľovskej železnici a pozemky pre svoje paláce a vily si tu skupovali bohatí obyvatelia Prešporku. Pisztory mal za palácom záhradu, siahajúcu až k dnešnému Slavínu a v nej si pestoval svoje liečivé byliny. V súčasnosti prechádza táto národná kultúrna pamiatka komplexnou obnovou. Ukončenie rekonštrukcie je naplánované na jar tohto roku.

 

Návrh využitia kultúrno-komunitného centra Pistoriho palác

 

Názov projektu: Pistoriho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca

Začiatok realizácie projektu: 02 / 2015

Výška projektového grantu: 566 406 EUR

Ukončenie projektu: 04 / 2017


Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na projekte sa finančne spolupodieľa mestská časť Bratislava-Staré Mesto.

vlnovka

                znak-BA-Stare-Mesto                 znak-SR                    logo-FM-EHP