Staromestská knižnica

kniznica1Staromestská knižnica je verejnou mestskou knižnicou, rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. V lokalite mestskej časti vyvíja svoju činnosť od roku 1958. Za tento čas sa stala neodmysliteľnou súčasťou kultúrnej infraštruktúry tejto mestskej časti. Jej poslaním je v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a zriaďovateľskej listiny zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov v tradičnej i elektronickej forme, podporovať uspokojovanie kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb svojich používateľov (najmä obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto), ich celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj. Svojou činnosťou a službami vytvára v rámci svojich možností rovnocenné podmienky prístupu k informáciám a poznatkom pre všetkých svojich používateľov.

      Knižnica poskytuje svojim používateľom knižnično-informačné služby prostredníctvom svojich piatich pracovísk, v letných mesiacoch (jún –august) prevádzkuje od roku 2001 sezónne pracovisko – letnú čitáreň (od roku 2006 v Medickej záhrade).

 

Poštová adresa:

Staromestská knižnica
Blumentálska 10/a, 814 41 Bratislava

E-mail: kniznica@starlib.sk

 

Viac informácií na www.starlib.sk.

 

Letný výpožičný čas od 1.7. do 31.8.2019:

Pondelok:

12,00 – 18,00 hod.

Utorok:

08,00 – 15,00 hod.

Streda:

12,00 – 18,00 hod.

Štvrtok:

08,00 – 15,00 hod.

Piatok:

08,00 – 12,30 hod.