Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14

Kurzy:

Zápis do jazykových a pohybových kurzov v septembri


Iné aktivity:

 

Cenník služieb za poskytnutie priestoru k realizácii podujatia

Podmienky poskytovania priestorov (PDF, 90 KB)

 

Kontakty


4. apríla 1991 rozhodla mestská časť Bratislava-Staré Mesto o vytvorení Miestneho kultúrneho centra po zániku Obvodného kultúrneho a spoločenského strediska Bratislava I.

Budova sa stavala plných 8 rokov a experimentálne sa myslelo na prepojenie nájomníkov a kultúrneho centra s čitárňou, klubovými priestormi atď. Čas preveril reálne predstavy, a tak sa po niekoľkých úpravách podarilo vyprofilovať zariadenie do dnešnej podoby. Disponuje 4 učebňami, divadelnou sálou s kapacitou 70 miest, veľkou a malou baletnou sálou.

MKC Školská 14 sa stalo zariadenie známe širokej verejnosti, schopné uspokojiť rôzne záujmy všetkých vekových kategórií. Úsek jazykových kurzov sa dá nazvať malou jazykovou školou. Zariadenie začalo s výučbou latinčiny, japončiny, čínštiny a ako jediné v Bratislave, novogréčtiny. Posledné roky pribudla holandčina, švédčina a fínčina.

Ponuka pohybových a praktických kurzov sa spestrila aktuálnymi požiadavkami a zostala verná joge, karate, aerobicu a pod..

V roku 1999 MKC prichýlilo Detské baletné štúdio, ktoré patrí k absolútnej špičke vo svojej kategórii.

Samostatnú kapitolu histórie MKC tvoria záujmovo-umelecké kolektívy, napr. detské tanečné súbory Detský úsmev, TONUS a HIP-HOP, súčasný tanec, detský výtvarný krúžok, dramatický súbor Za plotom, fotoklub a amatérske Divadlo Ívery.

V roku 1996 rozšírilo MKC spoluprácu na divadelnom úseku o Občianske združenie Divadlo a.ha. Prinieslo to veľa zaujímavých klubových a literárnych večerov, premiér divadelných predstavení zakomponovaných do komorného priestoru, veľa nedeľňajších popoludní pre deti s pôvodnou rozprávkou napísanou pre daný priestor a dané divadlo. Medzi najúspešnejšie predstavenia patrili Druhá smrť Jany z Arcu od Stefana Caneva, Steinbeckova Krv, Daviesov Mäkkýš a Barč-Ivanovi

s pánom Benčíkom vytvorením štúdia pantomímy a v roku 2008 sa uviedli dve predstavenia v Medickej záhrade.

Na najmenších divákov pamätalo MKC Školská 14 od svojho vzniku, programami počas leta, v divadelnej sále, v Grassalkovichovej záhrade a v priebehu školského roka divadelnými stredami.

MKC úspešne vypravilo prvú  Jazzovú loď s Petrom Lipom a Bandom už v roku 1991. V roku 2004 odštartovalo mix tanca, tvorivej dielne a športu v Medickej záhrade, ktorý plánuje v nasledujúcom období časovo a programovo obohatiť.

V dnešnej podobe Staromestské centrum kultúry a vzdelávania na Školskej 14 je akousi Staromestskou stagionou, kde sa stretáva živé umenie, čiže divadelné predstavenia - domáce i pozývané, večery ponúkajúce priestor literatúre a jej tvorcom, pesničkári a vo foyeri ich sprevádzajú výtvarníci.

Popri profesionálnej programovej ponuke centrum na Školskej neustále udržuje priestor i pre záujmové divadelné aktivity – amatérske divadlo Ívery, dramatické krúžky, resp. krúžok pantomímy a v neposlednom rade Detské baletné štúdio.

Treťou oblasťou, ktorej sa centrum venuje, sú voľnočasové aktivity iného rázu – pohybové a jazykové kurzy širokého spektra.

Posledne spomínanú voľnočasovú oblasť kultúrne centrum rozširuje v novej sezóne o aktivity dostredivé k divadlu a literatúre. Chce priniesť väčšiu ponuku pantomimických kurzov, detských tanečných aktivít vo forme akýchsi cyklických workshopov i kurzy kreatívneho písania, plánuje  otvoriť Kurzy prekladateľské (angličtina), Kurzy akejsi kultúrnej geografie (napr. Čo pozrieť v Taliansku, resp. Grécku), atď. Vytvorí sa tak skutočne profesionálne zázemie sústreďujúce aktivity i orientáciu vo vzdelávaní v daných umeleckých oblastiach. Toto smerovanie sa však dá napĺňať len postupne a je regulované záujmom.

Prejavenie akéhokoľvek priania v tomto smere pomôže  centru priblížiť ponuku vašim želaniam...

Tešíme sa dovidenia u nás.

 

Spojenie MHD:
električka 2, 3, 5, 8 a 9
autobus 31, 39 a 94

 

 Školská 14