Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14

Beata Greksáková, odborný referent, správca
tel. č.: 524 968 68
e-mail: beata.greksakova@staremesto.sk
 
Mgr. Lucia Doubravová, odborný referent
tel. č.: 524 990 29
e-mal: lucia.doubravova@staremesto.sk
 
tel. č.: 524 968 22, informácie