Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Ventúrska 9 (Zichyho palác)

Prenájom priestorov

 

Kontakty:

Martina Mišíková, odborný referent:
tel.: 0903 650 701, e-mail: martina.misikova@staremesto.sk

Ing Anton Rusiňák, odborný referent:

Tel.: +421(2)59201608, e-mail: anton.rusinak@staremesto.sk

Informátor: +421(2)54431681

 

Kultúrne zariadenie na Ventúrskej 9  sídli  v objekte Zichyho paláca v centre Starého Mesta, ktorý bol vybudovaný v rokoch 1770-80 na mieste troch stredovekých domov na rohu bývalej Jiráskovej a Prepoštskej ulicev štýle  bratislavského  barokového klasicizmus s architektonickými prvkami v štýle Ľudovíta XVl. a prešiel viacerými a stavebnými úpravami.

Rozhodnutím predstaviteľov hlavného mesta Slovenska Bratislavy sa v r. 1980-89 vykonala obnova a rekonštrukcia objektu so zámerom autorov vrátiť mu palácový ráz. Tak vznikol Dom občianskych obradov s cieľom jeho využitia aj pre iné kultúrne a spoločenské aktivity. Pre svoju výhodnú polohu – stred Starého Mesta – i účelové priestory pre kultúru sa okrem občianskych obradov (sobáše, uvítania detí do života, významné životné jubileá) bol prispôsobený aj na kultúrne aktivity a vytvorilo sa z neho Miestne kultúrne centrum. Jeho priestory vyhovujú   kultúrno-spoločenským podujatiam pre Bratislavčanov a hlavne obyvateľov Starého Mesta. V obradnej miestnosti, hudobnej sále, klubovni sa konajú hudobné akcie, kultúrno-spoločenské, výstavné, prednáškové a iné.

V priestoroch tohto kultúrneho centra môžu realizovať svoju činnosť rôzne nadácie, občianske združenia, politické strany, kluby, Jednota dôchodcov, školy, Literárny a hudobný fond, zahraničné ambasády a iné formou seminárov, školení, prednášok, spoločenských stretnutí, prezentácií kníh, tlačových konferencií, odovzdávaním certifikátov, medzinárodných sympózií a iných podujatí.

Tradíciu a vysokú úroveň majú najmä hudobné aktivity a koncerty, na ktorých účinkovali a účinkujú významné hudobné osobnosti (Warchalovci, Peter Michalica, pianista Pietro Massa, Klára Havlíková, Peter Babjak, Miroslav Dvorský).

Známe sú cykly generačných koncertov, husľové súťaže Prešporský Paganini, koncerty bratislavských ZUŠ a výchovné koncerty pre ZŠ.

Aktívne využívajú priestory paláca dôchodcovia – jubilanti, osamelí i hendikepovaní občania po celý rok (životné jubileá, vianočné stretnutia, prednášky).

V letných mesiacoch ožije  nádvorie paláca Staromestským letným festivalom. Večerné prostredie s osvetlením vytvára ideálne podmienky pre koncerty, divadelné predstavenia, spoločenskú zábavu, besedy so spisovateľmi a osobnosťami kultúrneho a politického života.

Zichyho palác ponúka svoje priestory na prenájom k realizácii recepcií, schôdzi a iných spoločenských podujatí.

 

Galéria Z

Činnosť začala 28. 3. 1996 na základe dohody o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Agentúrou Artlines, ktorá galériu programovo i produkčne zabezpečuje. Je zameraná hlavne na prezentáciu súčasného výtvarného umenia, slovenských aj zahraničných autorov.

 

Divadlo U Zichyho

 

Staromestská galéria Zichy

Bratislava–Staré Mesto znovu sprístupnilo verejnosti priestory bývalej Galérie Byzant v budove Zichyho paláca na Ventúrskej 9 / vchod z ulice /, prostredníctvom výstavy fotografií Václava Havla. Od apríla 2017 sa tu konajú výstavy domácich aj zahraničných autorov.

 

Spojenie MHD:
električka 5, 9
autobus 31, 39 , 80, 83, 93, 94, 95 (smer centrum)

 

Ventúrska 9