Staromestské noviny

Staromestské noviny sú mesačníkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Ich poslaním je prinášať čitateľom aktuálne informácie zo života mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Obsah  tvoria informácie o aktivitách mestskej samosprávy. Ďalej noviny zahrňujú novinky z  kultúrneho života, zo školstva, sociálnej starostlivosti a i.

Noviny informujú aj o činnostiach inštitúcií a zariadení v Starom Meste.

Periodicita: mesačník  

Náklad: 26 000 výtlačkov 

Rozsah: 16 strán 

Vydavateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

Doručovanie:

Staromestské noviny sú distribuované obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zdarma. Staromestské noviny majú byť vložené do poštových schránok staromestských domácností a partnerských inštitúcií.

 

Vaše nápady/podnety zasielajte na:

 

Staromestské noviny


Referát komunikácie s verejnosťou MČ Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3
81421 Bratislava

redakcia@staremesto.sk

 

Kontakt:

Referát komunikácie s verejnosťou

Štefániková Martina, Mgr.

kancelária: 103/I.

tel: +421(2)59246223

email: martina.stefanikova@staremesto.sk


Archív:
Kompletný archív elektronických vydaní Staromestských novín