Starostka Ing. arch. Zuzana Aufrichtová


Aufrichtova

 

 

Kontakty:

kancelária: 100d/I.

tel: +421(2)59246277  

email: starostka@staremesto.sk

 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová,

starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 

Zuzana Aufrichtová (43) je rodená Staromešťanka, vyštudovala architektúru–urbanizmus a takmer 20 rokov sa venuje územnému rozvoju a manažmentu rozvojových projektov.
Má tri deti (7, 10 a 12) a všetok voľný čas venuje rodine.

 

Predchádzajúci starostovia:

Mgr. Radoslav Števčík (2014 - 2018)

PhDr. Tatiana Rosová (2010 - 2014)

Andrej Petrek (2006 - 2010)

Peter Čiernik (2002 - 2006)

Andrej Ďurkovský (1994 - 2002)

Miloslava Zemková (1990 - 1994)