Ostatné formy starostlivosti o zeleň, kvetinové záhony

Organizácia zabezpečujúca činnosť

Technické služby Starého Mesta, a.s., Žilinská 1, 811 05 Bratislava, IČO 35 804 092

 

Zoznam lokalít

Grassalkovichova záhrada

Medická záhrada

 

Organizácia zabezpečujúca činnosť

A.I.I. Technické služby s. r. o.,  Kopčianska 82D Bratislava 851 01,  IČO: 45 917 833

 

Dokumentácia k verejnému obstarávaniu:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/154278

 

Zoznam lokalít

Hviezdoslavovo námestie

Vajanského námestie

Rázusovo námestie

Šafárikovo námestie

Námestie Slobody – park pri úrade vlády