Stavebný úrad

Štorcelová Zuzana, Ing.

poverená riadením oddelenia

kancelária: 235/II

tel: +421(2)59246240

email: zuzana.storcelova@staremesto.sk

 

Gschweng Lucia

sekretariát Stavebného úradu

kancelária: 233/II.

tel: +421(2)59246337

email: lucia.gschweng@staremesto.sk

 

Bandžáková Helena, Ing.

kancelária: 237/II

tel: +421(2)59246293

email: helena.bandzakova@staremesto.sk

 

Bellová Eva, Ing.

súpisné a orientačné čísla

kancelária: 246/II.

tel: +421(2)59246229

email: eva.bellova@staremesto.sk

 

Borbelyová Alena

kancelária: 238/II.

tel: +421(2)59246318

email: alena.borbelyova@staremesto.sk

 

Dolinská Oľga

kancelária: 226/II.

tel: +421(2)59246322

email: olga.dolinska@staremesto.sk

 

Fedoroňková Andrea, Ing. arch.

kancelária: 230/II.

tel: +421(2)59246254

email: andrea.fedoronkova@staremesto.sk

 

Knoppová Alena, Ing. arch.

kancelária: 227/II.

tel: +421(2)59246344

email: alena.knoppova@staremesto.sk

 

Krajčovičová Jana, Ing. PhD.

kancelária: 238/II.

tel: +421(2)59246318

email: jana.krajcovicova@staremesto.sk

 

Pinka Radovan, Mgr.

kancelária: 240/II.

tel: +421(2)59246350

email: radovan.pinka@staremesto.sk

 

Škrlecová Eva, Ing. arch.

kancelária: 237/II.

tel: +421(2)59246228

email: eva.skrlecova@staremesto.sk

 

Štuková Jarmila

kancelária: 226/II.

tel: +421(2)59246248

email: jarmila.stukova@staremesto.sk

 

Šuleková Miriam, Ing.

kancelária: 236/II.

tel: +421(2)59246245

email: miriam.sulekova@staremesto.sk

 

Tvarusková Veronika

kancelária: 232/II.

tel: +421(2)59246212

email: veronika.tvaruskova@staremesto.sk

 

Vašková Gabriela, Ing.

kancelária: 225/II.

tel: +421(2)59246231

email: gabriela.vaskova@staremesto.sk

 

Vlčáková Viktória

kancelária: 232/II.

tel: +421(2)59246379

email: viktoria.vlcakova@staremesto.sk

 

Wesselényi Ladislav, Mgr. Ing.

kancelária: 230/II.

tel: +421(2)59246334

email: ladislav.wesselenyi@staremesto.sk

 

Zsírosová Erika, Ing.

kancelária: 234/II.

tel: +421(2)59246283

email: erika.zsirosova@staremesto.sk

 

Zubčáková Helena, Ing.

kancelária: 225/II.

tel: +421(2)59246291

email: helena.zubcakova@staremesto.sk