Strata evidenčnej známky

Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný ohlásiť na Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto osobne do 14 dní odvtedy ako odcudzenie, zničenie alebo stratu zistil. Náhradná známka mu bude vydaná za odplatu 3,50€