Štruktúrované formuláre na ÚPVS

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) sprístupnila dňa 6.10.2014 elektronické služby na Ústrednom portáli verejných služieb - slovensko.sk.

Prvá služba umožňuje držiteľom psov požiadať o prihlásenie psa do evidencie, druhá je určená pre majiteľov zariadení na ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne. Obe služby sú plne elektronické, bez nutnosti navštíviť úrad alebo poštu.

Rýchly odkaz na elektronické formuláre (otvorí sa v novom okne):

Do konca roka 2014 plánuje mestská časť elektronizovať viac ako ďalších 30 formulárov.

Čo potrebujete aby ste mohli využiť elektronické služby na portáli slovensko.sk?

 • občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta)
 • nainštalovanú aplikáciu eID klient

Postup ako vybaviť agendu elektronicky

 1. V prehliadači prejdite na elektronickú službu. Odkaz na službu nájdete v zozname tlačív vedľa príslušného tlačiva (obr. A) alebo v Lokátore služieb na portáli (obr. B).
  • obr. A (na stránke mestskej časti):
  • obr. B (na portáli slovensko.sk):
 2. Pokiaľ ešte nemáte nainštalovanú alebo spustenú aplikáciu eID klient, stránka Vám poskytne inštrukcie ako pokračovať.
 3. Následne si aplikácia eID klient vyžiada vloženie Vašej eID karty.
 4. Po vložení karty zadáte Váš bezpečnostný osobný kód (BOK).
 5. Zobrazí sa Vám príslušný elektronický formulár, ktorý vyplníte.
 6. Po vyplnení formulára môžete nahrať prílohy (ak je to potrebné). Formulár je možné podpísať elektronickým podpisom prostredníctvom aplikácie D.Signer.
 7. Po odoslaní dokumentu sa zobrazí Vaša elektronická schránka
 8. Vaše podanie sa nachádza medzi odoslanými správami. Do doručenej pošty obdržíte dve správy:

  • potvrdenie o prijatí Vášho podania v ÚPVS - obdoba potvrdenia pri odosielaní listu na pošte
  • doručenku – potvrdenie, že správa bola doručená do schránky mestskej časti

  Odpoveď Vám samospráva môže odoslať priamo do Vašej schránky.

 9. TIP: Nastavenie emailových notifikácií  o prijatí správy do schránky

  Aby ste nemuseli schránku kontrolovať každý deň, odporúčame Vám nastaviť si notifikáciu o prijatí novej správy.