Súpisné čísla

Kontaktná osoba: Mgr. Sylvia Ďuríková
Telefón: 02/59 24 63 44
E-mail: sylvia.durikova@staremesto.sk

 

Podanie žiadostí: Stránkové pracovisko č.7: Mária Lapošová

Telefón: 02/59 24 64 17
E-mail: maria.laposova@staremesto.sk


 

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

 

Žiadosť o potvrdenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

 

Žiadosť o potvrdenie súpisného čísla na stavbu

 

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

 

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu