Technický prevádzkovateľ

Technickým prevádzkovateľom tohto webového sídla je spoločnosť eGov Systems spol. s r.o.

web: www.eGovSystems.sk
e-mail: support@egovsystems.sk

 

Technický prevádzkovateľ zodpovedá za technickú prevádzku a programovanie webového sídla. V prípadoch nesprávneho obsahu stránok sa prosím obráťte na správcu obsahu

 

V prípade technických problémov ich môžete oznámiť na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

 

Prosíme, aby ste v prípade oznámenia problému uviedli čas výskytu problému, jeho popis (ako sa problém prejavuje, prípadne ako sa dá problém zreprodukovať), konkrétnu stránku (na ktorej sa problém vyskytuje alebo vyskytoval), použitý internetový prehliadač (v ktorom sa problém prejavuje) a prípadné ďalšie informácie ktoré by mohli pomôcť identifikovať problém.