Termíny zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva rok 2010

Zasadnutie MR Zasadnutie MZ
02.02.2010 09.02.2010
13.04.2010 20.04.2010
01.06.2010 08.06.2010
07.09.2010 14.09.2010
26.10.2010 02.11.2010


Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 109/2009.