Testovanie 5 a Testovanie 9 2015

Testovanie 5-2015

Testovanie T5-2014 sa uskutoční 12. novembra 2014 (streda) a testovania v papierovej forme sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka vybraných základných škôl okrem žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ).

Žiaci budú testovaní z/zo:

• matematiky,

• slovenského jazyka a literatúry,

• maďarského jazyka a literatúry.

NÚCEM na svojom webovom sídle www.nucem.sk v časti Testovanie 5 dáva do pozornosti Špecifikáciu testu z matematiky a Špecifikáciu testov z vyučovacích jazykov pre T5-2014.

Podrobnejšie informácie k papierovej forme T5-2014 sú uvedené v dokumentoch Základné informácie k T5-2014 a v  Harmonograme T5-2014.

Pre zabezpečenie objektívneho priebehu T5-2014 vybrané ZŠ postupujú v zmysle Pokynov pre školských koordinátorov, Pokynov pre administrátorov a Pokynov pre externý dozor.

 

Testovanie 9-2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyšlo v ústrety požiadavke základných škôl, ktorá sa týkala zmeny termínu celoslovenského testovania T9-2015. Testovanie sa uskutoční 15. apríla 2015(streda) a náhradný termín testovania sa uskutoční 21. apríla 2015 (utorok).

Viac informácii k testovaniu žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 je uvedených v dokumentoch na webovom sídle NÚCEM www.nucem.sk v časti Testovanie 9 ako Základné informácie T9-2015 a Usmernenie k elektronickému prihlasovaniu žiakov ZŠ T9-2015/papierová forma