Tlačová konferencia k ukončeniu projektu

 

Zachranme-dedicstvo

 

24. 4. 2017 - Tlačová konferencia k ukončeniu projektu „Pistoriho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca“

 

24. apríla sa v priestoroch paláca konala tlačová konferencia k ukončeniu projektu „Pistoriho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca“,  financovaného z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu  EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, v rámci programu  Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva. Pozvanie za účastí médií prijala aj nórska veľvyslankyňa, jej Excelencia Inge Magistad. Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia Úradu vlády,  dodávateľa, Fakulty architektúry, Vysokej školy výtvarných umení a odborná verejnosť.

Projektový manažér Ing. Július Činčala oboznámil prítomných o časových a finančných rámcoch projektu, slovo si vzal aj starosta Radoslav Števčík a veľvyslankyňa Inge Magistad. „Bez finančnej pomoci prostriedkov z grantu by mestská časť nemohla uskutočniť takto rozsiahlu rekonštrukciu,“ povedal starosta Radoslav Števčík a poďakoval jej Excelencii. Pani Inge Magistad vyslovila uznanie za zvládnutý projekt a symbolicky popriala zrenovovanej kultúrnej pamiatke dlhý život.

Pripájame fotografie z tlačovej konferencie.

 

FullSizeRender-4-

FullSizeRender-3-

FullSizeRender-1-

FullSizeRender-2-

 

FullSizeRender-8-

FullSizeRender-7-

FullSizeRender-1-

 

Názov projektu: Pistoriho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca

Začiatok realizácie projektu: 02 / 2015

Výška projektového grantu: 566 406 EUR

Ukončenie projektu: 04 / 2017


Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na projekte sa finančne spolupodieľa mestská časť Bratislava-Staré Mesto.

vlnovka

                znak-BA-Stare-Mesto                 znak-SR                    logo-FM-EHP