Uvítanie detí do života

Staromestská matrika pamätá aj na najmenších obyvateľov Bratislavy. Na požiadanie rodičov, z ktorých by mal mať aspoň jeden trvalé bydlisko v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, pripraví slávnostné uvítanie novorodenca do života. Nevšednú chvíľu v kruhu najbližších malému Staromešťanovi bude pripomínať dar samosprávy - zlatý prívesok so znakom mestskej časti.

 

Slávnostný akt sa vykonáva individuálne v Obradnej sieni Zichyho paláca na Ventúrskej ul. č. 9 v Bratislave vždy v sobotu.

 

Záujemcovia o uvítanie detí do života musia vyplniť prihlášku – je k dispozícii na webovej stránke mestskej časti a následne ju poslať na matriku – e-mailom matrika@staremesto.sk, poštou do sídla Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na Vajanského nábreží č. 3, 814 21 Bratislava, prípadne ju doniesť osobne. Pracovníčky matriky s nimi následne dohodnú termín obradu.