Územné plánovanie

Názov ÚPN-Z

Územný plán zóny Machnáč (ZIP, 33,3 MB)

Obstarávateľ

Hlavné mesto SR Bratislava

Popis

ÚPN Z Machnáč (1999) v znení zmien a doplnkov (2003, 2008), schválený uznesením MsZ č. 133/1999, záväzná časť vyhlásená VZN č. 2/1999  v znení VZN č. 2/2003   a  VZN č. 11/2008.

 

Názov ÚPN-Z

Aktualizácia ÚPN-Z A6 Bratislava (ZIP, 174 MB)

Obstarávateľ

Hlavné mesto SR Bratislava

Popis

Aktualizácia ÚPN-Z A6 Slavín (1993) v znení zmien a doplnkov (1996, 2001, 2004), schválený uznesením MsZ č. 771/1994 , záväzná časť vyhlásená VZN č. 11/1994 v znení VZN č. 17/1996VZN č. 7/2001, VZN č. 3/2004 .

 

Názov ÚPN-Z

Územný plán zóny A4 Mudroňova sever - Palisády (ZIP, 5,4 MB)

Obstarávateľ

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Popis

ÚPN Z A4 Mudroňova sever – Palisády( 2007) v znení  zmien a doplnkov (2010), schválený uznesením MZ MČ SM č.13/2007  , záväzná časť vyhlásená  VZN č. 1/2007  v znení VZN č. 2/2010.

 

Názov ÚPN-Z

ÚPN zóny Mudroňova (juhozápad) (ZIP, 111 MB)

Obstarávateľ

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Popis

UPN Z Mudroňova – juhozápad (2004) v znení zmien a doplnkov (2010), schválený uznesením MZ MČ SM č. 124/2004,  záväzná časť vyhlásená VZN č. 7/2004  v znení VZN č. 1/2010.

 

návrh ZaD 02 ÚPN-Z Mudroňova(juhozápad), 2018  (ZIP, 23 MB)

 

Názov ÚPN-Z

Územný plán zóny Kráľovské údolie - Bôrik, R 2002 (ZIP, 14 MB)

Obstarávateľ

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Popis

UPN Z Kráľovské údolie, Bôrik (2002) v znení aktualizácií (2004, 2005) a zmien a doplnkov č. 1/2014, schválený uznesením MZ MČ SM č. 175/2002, záväzná časť vyhlásená VZN č. 7/2002, v znení VZN č. 12/2004 VZN č. 6/2005 a VZN č. 4/2015 .

 

Názov ÚPN-Z

Územný plán zóny Podhradie (ZIP, 62 MB)

Obstarávateľ

Hlavné mesto SR Bratislava

Popis

UPN-Z Podhradie (2006) schválený uznesením MsZ č. 1055/2006  ,  záväzná časť vyhlásená VZN  č. 3/2006   .

 

Názov ÚPN-Z

Územný plán zóny Chalupkova v MČ Staré Mesto (ZIP, 17 MB)

Obstarávateľ

Mestská časť Bratislava-Staré mesto

Popis

ÚPN-Z Chalupkova (2017) schválený uznesením MZ MČ SM č. 1/2018, záväzná časť vyhlásená VZN č. 1/2018 .

 

Názov ÚPN-Z

Územný plán zóny Dunajská, Bratislava (ZIP, 140 MB)

Obstarávateľ

Hlavné mesto SR Bratislava

Popis

ÚPN Z Dunajská (1996) v znení zmien a doplnkov (2007, 2010),  schválený uznesením  MsZ č. 269/1996  , záväzná časť vyhlásená  VZN č. 4/96   v znení VZN č. 8/2007 ,  VZN č. 4/2010 a VZN 7/2012 .

 

Názov ÚPN-Z

Územný plán zóny Brnianska-Patrónka

Obstarávateľ

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Popis

spracované Prieskumy a rozbory, Zadanie-čistopis

 

Názov ÚPN-Z

Územný plán zóny CMO-Severovýchod, 2018

Obstarávateľ

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Popis

spracované Prieskumy a rozbory (ZIP, 67 MB)