Územný obvod č. 1 - Historické jadro

Vladimír Skokňa  0903 429 090

Baštová
Beblavého
Biela
Fajnorovo nábrežie
Farská
Františkánska
Františkánske nám.
Gondova
Gorkého
Hlavné nám.
Hviezdoslavovo nám.
Jesenského
Kapitulská
Klariská
Klobučnícka
Komenského nám.
Kostolná
Kúpeľná
Laurinská
Lodná
Medená
Michalská
Mikulášska
Mostová
Múzejná
Na vŕšku
Námestie Eugena Suchoňa
Námestie Ľudovíta Štúra
Nedbalova
Palackého
Panská
Paulínyho
Podjazd
Prepoštská
Prešernova
Primaciálne nám.
Radničná
Rázusovo nábr.
Riečna
Rigeleho
Rudnayovo nám.
Rybárska brána
Rybné nám.
Sedlárska
Skalná
Staromestská
Strakova
Šafárikovo nám.
Tallerova
Tobrucká
Uršulínska
Úzka
Vajanského nábrežie
Ventúrska
Zámocká
Zámocké schody
Zámočnícka
Zelená
Židovská