Územný obvod č. 3 - Partizánska ul.

Ing. Mária Stanová   0910 853 468

Bartoňova
Bradlianska
Broskyňová
Čelakovského
Červeňova
Dankovského
Fándlyho
Hlavatého
Holubyho
Inovecká
Javorinská
Koreničova
Krakovská
Krátka
Krmanová
Lichardova
Mošovského
Mudroňova
Myjavská
Partizánska
Smetanova
Strelecká
Tvarožkova
Vansovej
Zrinského
Žiarska

Flöglova
Gunduličova
Lermontovová
Mateja Bela
Sládkovičová
Štefánikova
Tolstého
Vratňanská

 

Vladimír Skokňa 0903 429 090

 

Konventná
Kozia
Lýcejná
Palisády
Panenská
Piláriková
Podjavorinskej
Soférové schody
Svoradová
Škarniclová
Štetinová
Zochová