Územný obvod č. 5 - Patrónka

Peter Svitek   0911 403 980Bohúňova
Brnianska
Břeclavská
Cesta na Červený most
Čerešňová
Dubová
Gaštanová
Gorazdova
Hroboňova
Hýrošova
Jánošíkova
Jaseňová
Javorová
K železnej studienke
Krčméryho
Krivá
Kubániho
Kysucká
Lamačská cesta
Langsfeldova
Laučekova
Lesná
Lovinského
Na Kalvárii
Nekrasovova
Pod Kalváriou
Pri Habánskom mlyne
Pri Suchom mlyne
Prokopa Veľkého
Senická
Socháňova
Šípková
Tablicova
Tajovského
Topoľová
Úprkova
Valašská
Záhorácka
Západný rad