Územný obvod č. 6 - Slavín

Peter Svitek   0911 403 980


Andreja Plávku
Boženy Němcovej
Donovalova
Francúzskych partizánov
Galandova
Godrova
Havlíčkova
Hlboká cesta
Malinová
Mišíkova
Na baránku
Na Slavíne
Na Štyridsiatku
Novosvetská
Ostravská
Pažického
Podhorského
Porubského
Schillerova
Stará vinárska
Šuleková
Timravina

Ing. Mária Stanová  0910 853 468

Banícka
Čapkova
Dohnalova
Fraňa Kráľa
Havrania
Križkova
Kuzmányho
Maróthyho
Moyzesova
Na brezinách
Okánikova
Podtatranského
Puškinova
Sokolská
Somolického
Urbánkova
Vlčkova
Za sokolovňou