Územný obvod č. 8 - Obchodná ul.

Vladimír Skokňa 0903 429 090


Americké nám.
Bernolákova
Blumentálska
Dobrovského
Drevená
Fazuľová
Floriánske nám.
Heydukova
Hollého
Hurbanovo nám.
Imricha Karvaša
Jedlíkova
Kapucínska
Kmeťovo nám.
Kolárska
Kollárovo nám.
Krížna
Legionárska
Májkova
Mariánska
Mickiewiczova
Námestie 1.mája
Námestie Martina Benku
Námestie SNP
Obchodná
Odborárske námestie
Poštová
Radlinského
Slovanská
Suché mýto
Školská
Treskoňova
Vazovova
Veterná
Vysoká
Wilsonova
Záhradnícka
Živnostenská
Župné námestie