Územný obvod č. 9 - Dunajská ul.

Katarína Plvanová 0903 429 001


Alžbetínska
Bezručova
Bottova
Cintorínska
Cukrová
Čulenova
Dobrovičova
Dostojevského rad
Dunajská
Ferienčíkova
Francisciho
Gajova
Grösslingová
Chalupkova
Chorvátska
Jakubovo nám.
Janáčkova
Justičná
Kamenné námestie
Karadžičova
Klemensova
Košická
Landererova
Lazaretská
Lomonosovova
Lužická
Malý trh
Mlynské nivy
Moskovská
Olejkárska
Poľná
Poľská
Pribinova
Rajská
Sasinkova
Sienkiewiczova
Strážnická
Šoltésovej
Špitálska
Štúrova
Továrenská
Ul. 29. augusta
Záhradnícka