Verejná obchodná súťaž z 03.12.2012

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

 

Oznámenie o výsledkoch VOS