Verejná obchodná súťaž z 05.11.2010

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Oznámenie o výsledkoch VOS