Verejná obchodná súťaž z 06.10.2011

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Oznámenie o výsledkoch VOS