Verejná obchodná súťaž z 08.10.2012

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

 

 

Oznámenie o výsledkoch VOS