Verejná obchodná súťaž z 13.02.2012

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Oznámenie o výsledkoch VOS