Verejná obchodná súťaž z 14.05.2012

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

 

Oznámenie o výsledkoch VOS