Verejná obchodná súťaž z 15.02.2016

 

Oznámenie o výsledkoch VOS

 

Zápis z konania obchodnej verejnej súťaže