Verejná obchodná súťaž z 17.10.2016

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

 

Oznámenie o výsledkoch VOS

 

Zápis z konania obchodnej verejnej súťaže