Verejná obchodná súťaž z 23.09.2010

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

 

Oznámenie o výsledkoch VOS, zápisnice z VOS