Verejná obchodná súťaž z 27.06.2011

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Oznámenie o výsledkoch VOS