Verejná obchodná súťaž z 28.10.2013

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

 

Oznámenie o výsledkoch VOS