Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 

Vyhlásenie výsledkov volieb konaných dňa 10.11.2018

Prílohy:

 

 

 

 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí (PDF, 67kB)

 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 (PDF, 2MB)

 

Oznámenie o počte obyvateľov (PDF, 145kB)

 

Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie

 

Informácia o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie (PDF, 75kB)

 

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a do orgánov samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  (PDF, 195KB)

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (PDF, 1,5MB)

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Bratislava a pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Bratislave (bratislava.sk)

 

 

Zoznam kandidátov pre voľby starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorí sa vzdali kandidatúry (PDF, 123KB)


Zoznam kandidátov pre voľby do miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorých kandidatúru odvolala politická strana (PDF, 114KB)

 

 

Informácie pre voliča

 

Informácie pre kandidátov

 

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR - http://www.minv.sk/?volby-oso2018