Voľné pracovné miesta

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie – vedúci oddelenia kultúry (PDF, 83KB)


Výberové konanie na obsadenie funkcie – vedúci oddelenia školstva (PDF, 82KB)

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie – vedúci oddelenia investičného (PDF, 114KB)

 

_______________________________________________________________________________

 

Ponuka práce: Vedúca Školskej jedálne pri Materskej škole Malá 6, Bratislava

Miesto práce
Materská škola Malá 6, Bratislava

Druh pracovného pomeru
skrátený úväzok 

Termín nástupu
04. 03. 2019

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

28. 02. 2019

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

250,00 Eur brutto pri pracovnom úväzku  40 %

Požiadavky na uchádzača

ÚSO

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce

Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení. Podrobne v pracovnej náplni.

Zamestnanecké výhody, benefity

V zmysle KZ 

Požadované znalosti

-       prax vedúcej školského stravovania,

-       práca s počítačom,

-       bezúhonnosť.

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Komunikatívnosť
 • Spoľahlivosť

Informácie o výberovom konaní

Stručný životopis so žiadosťou a súhlasom spracovania osobných údajov, prosíme zaslať na JUDr. Michal Sygut, kontakt 02 59246362 

e-mail michal.sygut@staremesto.sk

_______________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnancov na pracovnú pozíciu: upratovačka

 

miesto výkonu práce: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,

                                    Vajanského nábrežie 3, Bratislava

 

termín nástupu: ihneď, prípadne dohodou

 

Požiadavky:

 

a)    bezúhonnosť

b)    spoľahlivosť

c)    praktické skúsenosti s výkonom práce

 

zameranie – náplň pracovnej činnosti:

 

a)    upratovanie kancelárskych priestorov na skrátený pracovný úväzok

b)    vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb ( kuchynky, sociálne zariadenia, zasadačky) denná služba  na plný pracovný úväzok

 

Základná zložka mzdy:

 

505,00 Eur na 4 hodinový pracovný úväzok

766,00 Eur na 7,5 hodinový pracovný úväzok

 

Kontaktná osoba:

 

Iveta Šidová

tel. +421 2 59 246 272, 0903 485 174

e-mailová adresa: iveta.sidova@staremesto.sk

 

_______________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: odborný referent – oddelenie územného rozhodovania a stavebného poriadku

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Termín nástupu: dohodou

Základná zložka mzdy: 1.200,00 Eur

Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – stavebného alebo právneho smeru

Kritéria výberu:

a)       prax v odbore minimálne 2 roky

b)      operatívnosť, samostatnosť, komunikačné schopnosti

c)       znalosť programu Word, EXCEL

d)      bezúhonnosť

Predpoklady na prijatie do zamestnania:

a)       spôsobilosť na právne úkony

b)      splnenie kvalifikačného predpokladu

požadované odborné znalosti:

a)       znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

b)      znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Počítačové znalosti:

a)       Microsoft Office

b)      Outlook Express

Zoznam požadovaných dokladov:

a)       písomná žiadosť

b)      profesijný štruktúrovaný životopis

c)       súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava v zalepenej obálke s označením „odborný referent na oddelenie územného rozhodovania a stavebného poriadku“ v lehote do 15. februára 2019.

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Štorcelová, tel. 421 2 59 246 240.

 

_______________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnancov na pracovnú pozíciu: upratovačka

 

miesto výkonu práce: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,

                                    Vajanského nábrežie 3, Bratislava

 

termín nástupu: 1.12.2018, prípadne dohodou

 

Požiadavky:

 

a)    bezúhonnosť

b)    spoľahlivosť

c)    praktické skúsenosti s výkonom práce

 

zameranie – náplň pracovnej činnosti:

 

a)    upratovanie kancelárskych priestorov

b)    upratovanie chodieb v priestoroch budovy miestneho úradu

 

Základná zložka mzdy:

 

505,00 Eur na 4-hodinový pracovný úväzok

253,00 Eur na 2-hodinový pracovný úväzok

 

 

Kontaktná osoba:

 

Iveta Šidová

tel. +421 2 59 246 272, 0903 485 174

e-mailová adresa: iveta.sidova@staremesto.sk

 

______________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: Lektor/ka detského baletného štúdia

Miesto práce: Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14,  811 Bratislava

Termín nástupu: 7. januára 2019

Druh pracovného pomeru: Dohoda o pracovnej činnosti

Odmena za prácu: 550,- € / mesačne

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- vedenie  detí od 6 do 12 rokov v dvoch skupinách
- výučba klasického tanca a podľa zamerania pedagóga aj iné tanečné techniky (napr. moderný tanec, ľudový tanec a iné), príprava choreografií na príležitostné vystúpenia

- organizovanie aktivít – otvorené hodiny

 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním zameraným na tanec

vysokoškolské I. stupňa,
vysokoškolské II. stupňa, príp.

študent strednej školy,
študent vysokej školy

Vzdelanie v odbore

pedagogika, balet, tanec

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 príjemné vystupovanie, radosť z práce s deťmi 

 

Stručná charakteristika spoločnosti

Sme kultúrne centrum, ktoré sa venuje voľnočasovým aktivitám pre deti aj dospelých. Detské baletné štúdio má 35 ročnú tradíciu, deti v súčasnosti pracujú v dvoch skupinách podľa veku.

Vyučuje sa v skorých popoludňajších hodinách.

 

Kontaktná osoba: Beata Greksáková, tel. č. 02 52 496 868, mobil: 0911 665 273

e-mail: beata.greksakova@staremesto.sk

 

______________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto hľadá opatrovateľa/ku, zdravotnú sestru/zdravotníckeho asistenta/učiteľku do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle) -

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto,  Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1

hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu:
opatrovateľ/ka, učiteľka, zdravotná sestra/zdravotnícky asistent do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)

Miesto výkonu práce: 

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle), Čajkovského 2, Bratislava

Základná zložka mzdy: 716€ + možný osobný príplatok po skúšobnej dobe

Náplň práce:

   Pracuje podľa programu výchovnej práce Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa s prihliadnutím na vek dieťaťa a individuálnych potrieb detí.

 • prijíma a odovzdáva  deti rodičom
 • vykonáva rannú, poobednú rozcvičku s deťmi
 • zabezpečuje správne stolovanie detí
 • učí deti hygienickým návykom
 • oblieka deti, pripravuje deti na pobyt vonku, ukladá deti na spánok
 • pravidelne meria hmotnosť detí a výšku
 • zaznamenáva do denníka všetky zmeny u detí počas dňa
 • vytvára príjemné prostredie pre deti s rodinnou atmosférou

   Bližšie informácie02/592 46 216, 0911 403 577

Druh pracovného pomeru:  pracovný pomer na dobu určitú do 31.12.2019

Požadované vzdelanie: 

a)     úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa zákona č. 448/2008 Z. z., alebo

b)    úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín, alebo 

c)     vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa

d)    vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa

 

Ďalšie   požiadavky:

 • pozitívny vzťah k deťom, empatia, komunikačné zručnosti
 • prax s deťmi vítaná

Predpokladaný termín nástupu: ihneď/dohodou

 

Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom *   zaslať na adresu:

    

Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto 
oddelenie sociálnych vecí

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava 1

alebo  mario.lezovic@staremesto.sk

_________________________________________________________________________

*  Týmto ako dotknutá osoba udeľujem MČ BA-Staré Mesto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej BA-Staré Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia.

    Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.

 

_______________________________________________________________________________