Voľné pracovné miesta

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: upratovačka

 

miesto výkonu práce: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,

                                    Vajanského nábrežie 3, Bratislava

 

termín nástupu: ihneď, prípadne dohodou

 

Požiadavky:

 

a)    bezúhonnosť

b)    spoľahlivosť

c)    praktické skúsenosti s výkonom práce

 

zameranie – náplň pracovnej činnosti:

 

vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb ( kuchynky, sociálne zariadenia, zasadačky) denná služba  na plný pracovný úväzok

 

Základná zložka mzdy:

 

709,00 Eur (po skúšobnej dobe možnosť pohyblivej zložky).

 

Počet voľných pracovných miest: 1

 

Kontaktná osoba:

 

Iveta Šidová

tel. +421 2 59 246 272, 0903 485 174

e-mailová adresa: iveta.sidova@staremesto.sk

________________________________________________________________________________


Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: odborný referent – stavebný úrad

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Termín nástupu: dohodou

Základná zložka mzdy: 1.200,00 Eur

Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – stavebného alebo právneho smeru

Kritéria výberu:

a)       prax v odbore minimálne 2 roky

b)      operatívnosť, samostatnosť, komunikačné schopnosti

c)       znalosť programu Word, EXCEL

d)      bezúhonnosť

Predpoklady na prijatie do zamestnania:

a)       spôsobilosť na právne úkony

b)      splnenie kvalifikačného predpokladu

požadované odborné znalosti:

a)       znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

b)      znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Počítačové znalosti:

a)       Microsoft Office

b)      Outlook Express

Zoznam požadovaných dokladov:

a)       písomná žiadosť

b)      profesijný štruktúrovaný životopis

c)       súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava v zalepenej obálke s označením „odborný referent na stavebný úrad“ v lehote do 21. 05. 2019.

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Štorcelová, tel. 421 2 59 246 240.

________________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: Projektový manažér

Miesto práce
Bratislava- Staré Mesto

Druh pracovného pomeru
plný úväzok, skrátený úväzok, dohoda

Termín nástupu
dohodou

Základná zložka mzdy (brutto)
1 500 Eur

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

•Tvorba projektových žiadostí zo zdrojov  programov spoločenstva, štátneho rozpočtu a iných, vrátane štrukturálnych a komunitárnych programov

• Riadenie projektov financovaných z fondov EU
• Zaúčtovanie, spárovanie a priradenie výdavkov projektu do výkazov a
formulárov EU
• Kontrola Cash flow projektu
• Žiadosti o zúčtovanie záloh
• Žiadosti o platbu
• Komunikácia s nadriadeným orgánom / sprostredkovateľským
orgánom / ministerstvom / agentúrou a pod.
• Spolupráca na kontrole verejných obstarávaní a prieskumov trhu

Zodpovednosť za :
• Za hladký priebeh projektu
• Za udržanie cash-flow ( vyčerpanie peňazí zo zálohy )
• Za správne zúčtovanie výdavkov projektu
• Za správne finančné ukončenie projektu
• Za čo najmenšie , alebo žiadne korekcie z rozpočtu počas implementácie projektu

 

Zamestnanecké výhody, benefity

• Veľmi dobrý kolektív – kvalitní ľudia
• Odmeňovanie podľa výkonov

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.5.2019

Požiadavky na zamestnanca

Prax v oblasti Projektového manažmentu EU projektov min. 3 roky 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

účtovníctvo, ekonomika, projektový manažment, ale aj iné

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Pozícia je vhodná pre absolventa

Nie

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• Výpočtové zručnosti na vysokej úrovni
• Schopnosť spájať a všímať si súvislosti
• Dobré analytické myslenie
• Primeraná komunikatívnosť a vyjadrovacie
schopnosti
• Vysoká miera lojality
• Radosť z práce a riešenia pracovných problémov

Zoznam požadovaných dokladov:

a)       písomná žiadosť

b)      profesijný štruktúrovaný životopis

c)       súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava v zalepenej obálke s označením „Projektový manažér“ v termíne do 30. 04. 2019.

Kontaktná osoba: Ing. Daša Turbová, mobil: 0911 697 773