Vybavenie ostatných žiadostí

Ostatné žiadosti je nutné vybavovať osobne priamo na matrike, z dôvodu osobnej prítomnosti žiadateľa.