Vybavujeme

Kancelária č. 144

telefón: 02/59 246 428
Mgr. Mária Zapletalová - vedúca oddelenia


• všetko ohľadom sobášov (civilných a cirkevných)
• sobášne listy občanov, ktorý sa sobášili v bežnom roku v Starom Meste civilne aj cirkevne
• späť prijatie predchádzajúceho priezviska po rozvode

 

Kancelária č. 135, 136, 137

telefón: 02/59 246 436
02/59 246 434
02/59 246 431
02/59 246 429 

Michaela Skalíková   
Alojzia Broszová
Mgr. Miroslava Dufeková
Ľubica Majorová

 

rodné listy novorodencov+ žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa len detí narodených v Bratislava – Staré Mesto

• rodné listy občanov narodených od roku 1917

• sobášne listy občanov zosobášených od roku 1917

• úmrtné listy občanov, ktorí zomreli od roku 1917

• vydávanie matričných dokladov v rámci územia SR z elektronickej matriky

• zápis narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátneho občana SR, ktoré nastalo v cudzine do osobitnej matriky

• vydávanie matričných dokladov na základe podkladov zo Štátneho oblastného archívu a Archívu hlavného mesta Bratislavy

• zmeny mien a priezvisk v zmysle § 7 ods. 1, ods.2 písm. b/, c/, d/, e/, f/, g/, h/

• určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov pred aj po narodení