Vydávanie nálepok vstup so psom povolený

Žiadosť o vydanie nálepky voľný vstup so psom

Zariadenia spoločného stravovania, do ktorého môže návštevník vstupovať v sprievode iného ako vodiaceho psa si vlastník alebo prevádzkovateľ vyzdvihne bezplatne  na základe písomnej žiadosti na miestnom úrade.

Formulár P04