Vydávanie nálepok vstup so psom zakázaný

Vlastníci alebo prevádzkovatelia areálov detských ihrísk, pieskovísk, školských a predškolských zariadení, športovísk a štadiónov prístupných verejnosti, zdravotníckych zariadení si môžu vyzdvihnúť túto nálepku bezplatne  na základe písomnej žiadosti na miestnom úrade.