Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri Java a JavaScript sekvencií. Je pripravené tak, aby jeho obsah bolo možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Webové sídlo bolo validované aj službou W3C pre XHTML 1.0 Transitional a pre CSS. Vyhovuje požiadavkám Blind Friendly.

Bolo vytvorené tak, aby spĺňalo všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch č. 312/2010 o štandardoch pre ISVS.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Niektoré súbory na tomto sídle sú publikované vo formáte *.PDF, najmä preto, že obsahujú typografické prvky a formátovanie, ktoré webový formát XHTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké a výhodnejšie je ich stiahnutie používateľom na vlastný počítač. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe. Niektoré súbory môžu byť zverejnené aj vo formáte *.RTF, ktoré je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch.

Webové sídlo má zabudovaný modul RSS, ktorým je možné získavať krátke textové správy s pravidelným odberom.