Ostatné formy starostlivosti o zeleň, vyhrabávanie a odburiňovanie

Organizácia zabezpečujúca činnosť

Technické služby Starého Mesta, a.s., Žilinská 1, 811 05 Bratislava, IČO 35 804 092 

 

Zoznam lokalít

Grassalkovichova záhrada

Medická záhrada

 

Organizácia zabezpečujúca činnosť

A.I.I. Technické služby s. r. o.,  Kopčianska 82D Bratislava 851 01,  IČO: 45 917 833

 

Dokumentácia k verejnému obstarávaniu:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/154278

 

Výruby stromov jeseň 2017/zima 2018

Orez živých plotov máj 2017

Práce v materských školách máj/jún 2017

Plán údržby zelene na jún, júl 2017

 

Zoznam lokalít - vyhrabávanie 1x v mesiaci:

 

November 2016

Hviezdoslavovo námestie

Šafárikovo námestie- Kačacia fontána

Vajanského nábrežie -park 

Belopotockého

Kollárovo námestie

Americké námestie

Dvořákovo nábrežie

Fajnorovo nábrežie

Jakubovo námestie

Kmeťovo námestie

Nám. Slobody - Úrad vlády

Rázusovo nábrežie

Rudnayovo námestie

Šafárikovo námestie- fontána Marína

Justičná - Poľská vnútroblok

Krížna - Karadžičova vnútroblok

Kýčerského

Kubániho

Medená ul.

Nad lomom

Palackého

Palackého  Notre Dame

Prokopa Veľkého/Šípkova

Tabaková park

Lehotského

Bartókova

Bjornsonova - Záhrebská, vnútroblok

Bjornsonova, predzáhradky

Blumentálska- roh Bernolákova

Čajkovského

Dubová/Gaštanová

Gajova

Gajova/Klemensova, predzáhradka

Gaštanova/Západný rad

Gondova

Hrebendova

Chorvátska park

Chorvátska

Jaseňová

Jaseňová 14

Justičná, predzáhradky

Krčméryho

Lermontovova

Lužická, predzáhradky

Palárikova

Poľná

Povraznícka, predzáhradky

Povraznícka, vnútroblok

Pražská/Sokolská

Pražská/Za sokolovňou

Pri Hradnej studni

Radvanská/Fialkové údolie

Sokolská

Škarniclova

Šoltésovej

Tabaková, predzáhradky

Tabaková, vnútroblok

Wilsonova, predzáhradky, vnútroblok

Za sokolovňou

Záhrebská, predzáhradky

 

Október 2016

Hviezdoslavovo námestie

Šafárikovo námestie- Kačacia fontána

Vajanského nábrežie -park 

Belopotockého

Kollárovo námestie

Americké námestie

Dvořákovo nábrežie

Fajnorovo nábrežie

Jakubovo námestie

Kmeťovo námestie

Nám. Slobody - Úrad vlády

Rázusovo nábrežie

Rudnayovo námestie

Šafárikovo námestie- fontána Marína

Justičná - Poľská vnútroblok

Krížna - Karadžičova vnútroblok

Kýčerského

Kubániho

Medená ul.

Nad lomom

Palackého

Palackého  Notre Dame

Prokopa Veľkého/Šípkova

Tabaková park

Lehotského