Výruby drevín na pozemkoch v správe mestskej časti

Organizácia zabezpečujúca činnosť

A.I.I. Technické služby s. r. o.,  Kopčianska 82D Bratislava 851 01,  IČO: 45 917 833

 

Zmluva:

Zmluva č. 511/2016 (PDF, 38 MB)

 

 

Zoznam lokalít v roku

2016 

Medická záhrada

Žižkova

Sasinkova

Povraznícka

Tabaková

Sasinkova

Špitálska

Palackého

Fajnorovo nábr.

Nábr. arm. gen. L. Svobodu

Múzejná

Šafárikovo nám.

Hviezdoslavovo nám.

 

2015

MŠ Malá

MŠ Beskydská

MŠ Tabaková

MŠ Búdkova

MŠ Myjavská

MŠ Javorinská

MŠ Gorazdova

MŠ Karadžičova

MŠ Šulekova

MŠ Vazovova

Banskobystrická- Úrad vlády

Grassalkovichova záhrada

Okánikova

ZŠ Dubová 

ZŠ Podjavorinskej

Gajova