Výruby stromov jeseň 2017/zima 2018

Obnova zelene - výrub stromov
lokalita počet stromov počet kríkov poznámka druh dreviny
Jakubovo nám. 8   zlý zdravotný stav Acer sp., Celtis sp.
Kmeťovo nám. 10   nevhodne vysadené Prunus, Pseudotsuga, Acer, Platanus
Židovská ul. 4   zlý zdravotný stav 3 ks, nálet 1 ks Catalpa, Fraxinus
Šafárikovo nám. 16 6 zlý zdravotný stav, nevhodne rastúce, v kolízii s pripravovaným projektom Betula, Prunus, Celtis, Picea, Tilia, Acer, Robinia
Dvořákovo nám. 3   zlý zdravotný stav Populus
MŠ Kuzmányho  2   rastúce blízko oplotenia Prunus, Taxus
Banskobystrická (okolo pomníka Čulena) 2   invázbe dreviny Negundo