Výsadba zelene

Organizácia zabezpečujúca činnosť

A.I.I. Technické služby s. r. o.,  Kopčianska 82D Bratislava 851 01,  IČO: 45 917 833

 

Dokumentácia k verejnému obstarávaniu:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/154278

 

Zmluva:

Zmluva č. 511/2016 (PDF, 38 MB)

 

Zoznam lokalít v roku

2016

Múzejná

Palackého

Grassalkovichova záhrada

park Belopotockého