VÝTVARNÉ KURZY PRE DOSPELÝCH

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác, Ventúrska 9

811 01 Bratislava


Informácie: 0911 238 714, beata.tarjanyiova@staremesto.sk

Vyučovacia hodina: 45 min.

Výučba: 1x do týždňa

 

Výtvarné kurzy pre dospelých