Základná škola, Hlboká

Adresa:

Základná škola

Hlboká cesta 4

811 04 Bratislava

 

Tel: 52 498 776, 0903436718

E-mail:  info@zshlboka.sk, elena.uricova@zshlboka.sk

Bližšie informáciehttp://www.zshlboka.edupage.org/

 

Riaditeľ školy: Mgr. Elena Uríčová
Zástupca riaditeľa školy: Mária Ferenčičová

 

Školský rok 2018/2019
Počet tried: 15

 

Zameranie školy:

Škola je držiteľom medzinárodného certifikátu „Zelená škola“ a „Škola priateľská k deťom“

Poskytujeme vzdelávanie deťom občanov SR hlásiacich sa k nemeckej národnostnej menšine, aj záujemcom. Absolventi školy - možnosť získania - certifikátu stredného stupňa znalosti nemeckého jazyka v spolupráci s Goethe inštitútom. Ostatní žiaci - rozšírené vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka.

 

Projekty: 

 • Aktívne využívanie digitálnych technológií, žiaci majú bezplatný prístup na vzdelávací portál „naučme viac“, „bez kriedy“, Planéta vedomosť, eučenie, „Stroj na jednotky“
 • „Moja prvá škola“ (EDULAB)
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania (NÚCM)
 • Využívanie portálu EduPage E-Learning, tvorba lekcií a testov pre žiakov
 • Realizovanie výučby cudzích jazykov metódou CLIL
 • Experimentovanie po nemecky (nadácia Volkswagen)
 • Jolly Phonics, EnglishOne                                   
 • Technika hrou (Nadácia Volkswagen)    
 • Týždeň aktívnej angličtiny
 • Týždeň aktívnej nemčiny
 • Čisté hory
 • Záložka do knihy
 • Čitateľský oriešok, Čítame s Osmijankom
 • Recyklohry, zber použitých batérií, OLOMÁNIA
 • Environmentálni experti
 • Týždeň modrého gombíka
 • KOMPARO
 • UNICEF „Škola priateľská k deťom“
 • Zippyho kamaráti
 • Projekt  „Zelená škola“
 • Projekt „Hovorme o jedle“
 • Európa v škole

 

Aktivity školy: 

 • Organizovanie regionálneho kola Matematickej olympiády, Olympiáda v nemeckom jazyku, celoslovenské kolo olympiády v anglickom jazyku
 • Deň otvorených dverí, prijímanie prvákov do stavu žiackeho a cechu školského
 • Besiedky pre rodičov (prezentácia vedomostí a zručností žiakov)
 • Deň matiek (gitarový koncert)
 • Martinstag (lampiónový sprievod)
 • Story night
 • Lesenacht
 • Vianočná akadémia, Blší trh,
 • Žiacka rada (organizovanie súťaží - o najkrajšiu triedu, zber druhotných surovín, separovanie odpadu)
 • Školský mliečny program, Ovocie do škôl
 • Deň dobrovoľníctva
 • Spolupráca so SND - pravidelné návštevy divadelných predstavení
 • Spolupráca s CVČ, SNM, SNG, ÚĽUV, Mestská knižnica, Goethe inštitút
 • Bohatá činnosť v spolupráci s Karpatsko-nemeckým spolkom (Kinderwerkstatt, ŠvP, vzdelávanie učiteľov v SRN)
 • Spolupráca s PdF UK, FF UK, PrF UK pri realizácii praxe budúcich učiteľov
 • Organizovanie ŠvP, výletov, exkurzií doma aj v zahraničí
 • Organizovanie turistických vychádzok , využitím GPS navigácie

 

Počet oddelení ŠKD8 (158 detí)

Aktivity školského klubu: 

 • Plavecký výcvik
 • Základný kurz lyžovania
 • Kurz korčuľovania
 • Realizácia projektov školy

 

Využívanie priestorov budovy školy: 

 • Počítačová učebňa
 • bezdrôtový Wifi router, internet prístupný všade na škole, v každej triede
 • Osem učební s interaktívnou tabuľou, tri s elektronickou katedrou
 • Multimediálna učebňa
 • Spoločenská miestnosť, bývalá kaplnka
 • Školské ihrisko
 • „Záhrada, ktorá učí“
 • Deti poďte k nám (súkromná jazyková škola)
 • S-ZUŠ výtvarný odbor
 • S-ZUŠ hudobný odbor
 • Hip - hop
 • Joga
 • Basketbalový, florbalový krúžok
 • Školská jedáleň (čipový systém)